About me

" Cây đinh bé nhỏ và vạn vật là thỏi nam châm"

Tôi coi cuộc sống là một chuỗi những trải nghiệm thú vị. Tôi muốn học, muốn khám phá, sẵn sàng tiếp cận những điều mới mẻ để trưởng thành hơn mỗi ngày.

-----------------

Đinh Cẩm Tú

+ Mobile: 098 826 7052

+ Mail: dinhcamtu121@gmail.com

©Cẩm Tú 2019